Технологични решения за вода

Нашите устройства работят на принципа на ултразвуковата хидродинамична активация и се различават в зависимост от особеностите на тяхното приложение.

Котлен камък

T-Sonik OM

T-Sonik OM е воден активатор, който работи на принципа на хидродинамичната активация специално предназначен за домашна, обществена и индустриална употреба, способен да елиминира натрупването на котлен камък, като запазва и не променя химичния състав и качество на водата по отношение на нейния произход.

T-Sonik OM е воден активатор, който работи на принципа на хидродинамичната активация специално предназначен за домашна, обществена и индустриална употреба, способен да елиминира натрупването на котлен камък, като запазва и не променя химичния състав и качество на водата по отношение на нейния произход.

Антибактериален

T-Sonik PW

T-Sonik PW e устройство, което работи на принципа на хидродинамичната активация и е особено подходящо за обществени и частни плувни басейни. Способно е да елиминира бактериите, позволявайки намаляването или в някои случай изцяло премахване употребата на химически продукти за дезинфекция на водата.

T-Sonik PW e устройство, което работи на принципа на хидродинамичната активация и е особено подходящо за обществени и частни плувни басейни. Способно е да елиминира бактериите, позволявайки намаляването или в някои случай изцяло премахване употребата на химически продукти за дезинфекция на водата.

Поливно земеделие

T-Sonik GH

Т-Sonik GH е устройство, което работи на принципа на хидродинамичната активация и е предназначено за ливадно и парниково напояване. Спомага за увеличаване растежа на дървесните и храстовите култури. Това се дължи на повишената концентрация на кислород, бързото разтваряне на хранителните вещества и на намаляване вискозитета на водата.

Т-Sonik GH е устройство, което работи на принципа на хидродинамичната активация и е предназначено за ливадно и парниково напояване. Спомага за увеличаване растежа на дървесните и храстовите култури. Това се дължи на повишената концентрация на кислород, бързото разтваряне на хранителните вещества и на намаляване вискозитета на водата.

Оксигенация

T-WairO2

T-WairO2 е генератор на микро и нано мехурчета, който работи според принципа на кавитацията подходящ за граждански и индустриални приложения. Способен да подобри кислородната наситеност на водата, повишавайки по този начин нейния капацитет за очистване и флотация.

T-WairO2 е генератор на микро и нано мехурчета, който работи според принципа на кавитацията подходящ за граждански и индустриални приложения. Способен да подобри кислородната наситеност на водата, повишавайки по този начин нейния капацитет за очистване и флотация.

КОНТАКТИ

Имате въпроси или запитвания? Попълнете следната форма

ТРИЛИУМ БЪЛГАРИЯ ООД

1680 София, България
ул. Кюстендил №13
тел: +359 886 014 317
e-mail: info@treelium.bg
VAT: BG 205077650